logo
SZOMBATHELYIEVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Bemutatkozás

 

 

A Szombathelyi „Soter” Evangélikus Egyesületet 2000-ben jegyezte be a Vas Megyei Bíróság.
 

Az Alapszabály szerint az egyesület a következő célok elérése érdekében tevékenykedik:

- A fiatalok számára olyan közeg megteremtése, ahol a szabadidő kötetlen eltöltése egyben a keresztyén szellemiség erősítését is szolgálja számukra.

- Non profit szervezetként a fiatalok mentális problémáinak enyhítése, számukra közösségi szintér kialakítása .

- Olyan támogatási rendszer kialakítása, működtetése, amely non profit elemekkel is szolgálja az Egyesület szellemiségébe beleillő kezdeményezések megvalósítását .

- Az Egyesület kapcsolatokat ápol a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel, és tagja kíván lenni a hasonló célú Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesületnek, élvezi a Magyarországi KIE által nyújtott összes előnyöket, képviselői által részt vesz azok tevékenységében, továbbá követendőnek fogadja e1 a Párizsi Alapot .

- Az Egyesület csatlakozni kíván továbbá a Y'S MEN Klubok szervezetéhez.

- Az Egyesület kinyilvánítja, hogy a Szombathelyen korábban létezett Ifjúsági Egyesület nyomdokaiba kíván lépni.
 

Az Egyesület keretében működő, illetve támogatott munkaágak, tevékenységek:

-          Nőegylet

-          Férfikör

-          Ifjúsági munka

-          Ten-Sing

-          Mentálhigiénés csoport 

Az Egyesület életében megalakulása óta fontos szerepet játszik az önkéntesség. Kezdetben a Kapu programon keresztül az önkéntesek képzésében vettünk részt, majd 2011-ben az Önkéntesség Európai Éve keretében Önkéntes Információs Pontként működtünk. A fenti pályázat forrást biztosított egy rész munkaidős alkalmazott foglalkoztatására is.

2012-re részben a korábbi években elkezdett, sikeres programok – Adventi vásár, koncertek, önkéntes tevékenység – folytatását tervezzük, új lehetőségként pedig, szintén egy pályázat keretében, a mentálhigiénés csoport működését szeretnénk támogatni.
 

A SOTER Egyesület 2017-ben:

Gyülekezetünk egyesületének a célja, hogy olyan közeget teremtsen a fiatalok számára, ahol lehetőségük van szabadidejük kötetlen eltöltésére, és ez egyben a keresztyén szellemiséget is erősíti bennük. E célt szolgálja az egyesület ifjúsági tevékenysége a Ten Sing csoport is. Hagyomány már, hogy az egyesület adventi vásárt szervez gyülekezetünkben, melynek bevétele a konfirmandus- és ifjúsági munkát támogatja. Egyesületünk életében fontos szerepet játszik az önkéntesség. 2016 szeptemberétől számos középiskola diákjainak van lehetősége az érettségi vizsga megszerzéséhez kötelező közösségi órákat egyesületünknél teljesíteni. Az Európai Önkéntes Szolgálat  akkreditált  szervezeteként   részt  vehetünk   olyan nemzetközi  önkéntes programokban,  melynek  keretében 17 és 30 év közötti fiataloknak van lehetősége külföldi önkéntes munkát  vállalni,  illetve  egyesületünk  is fogadhat  más országokból érkező önkénteseket. A Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) tagcsoportjaként részt veszünk annak munkájában.

  Egyesületünk elnöke: dr. Baráth Katalin; titkára: Menczinger Tamás.  

Dominó Trans
Bethlen Alap
Nyitott ajtók
Cholnoky Kalendárium
Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány
Reményik
Szombathely Diakóniai Központ
Evangélikus Diakónia Magyarország
Evangelikus.hu
YS